Stadens lunga!

Nu ska Slussen bebyggas.
Det som i snart ett sekel varit Stockholmarnas stolthet, som besjungits, avmålats och avnjutits ska man bebygga med ett antal glashus och en flerfilig motorväg.
Massor av protester har strömmat in, men de beslutande har gjort sig helt okänsliga för medborgarnas synpunkter, antagligen på grund av att man redan sålt ut marken.

I andra stora städer i Europa har man bestämt sig för att bevara stadens särart och bebyggelse. Inte här.
I några stora städer har man dessvärre gjort som man nu vill göra här:
man har byggt för turism och tömmer vissa centrala delar på
rökande, skateboardåkande och medborgare som inte betraktas som lönsamma.
Meningslösa stora monument uppförs med avsikt att skapa minnesmärken över den och den politikern.

Vad kan vi göra för att stoppa denna utveckling?
I arbetslöshetens tecken så kan man snart göra vad som helst om det genererar ett arbete för någon.

Säljs detta kapital ut förstörs det som är Stockholms kännetecken och därmed förverkas den naturtillgången för eftervärlden.

Samling Sjömanshemmet på Söndag den 18/11 2012.

Så här mycket kommer vi att se av utsikten efter ombyggnationen:

Tags: , , ,

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.