Bland vårt folk finns också hjältar.

Engelbrekt Engelbrektsson var en svensk rebellledare och sedemera statsman.
Född 1390, Västmanland. Han mördades 4 Maj  1436 i närheten av Göksholm i östra Närke, Stora Mellösa, Hjälmaren
Han är begravd i Nikolaikyrkan.

Engelbrekt var av tysk härkomst, bergsman i Norbergs bergslag.
Han valdes på ett möte i Arboga till rikshövitsman, vid det som tros vara Sveriges första riksdag.
Han fick Örebro slott och län i förläning.
Han förde dalkarlarnas, särskilt bergsmännens, talan och klagade inför
kung Erik av Pommern över fogden i Västerås, Jösse Eriksson.
Då ingen ändring skedde samlade han dalkarlarna till ett uppror 1434,
vilket ledde till hela landets befrielse.
Han blev då ledare för Engelbrektupproret 1434 mot Erik av Pommern, Kalmarunionens kung.
Under upproret brände Engelbrekt ner fogdeborgarna Borganäs, Köpingshus, belägrade Västerås och sedemera Stockholm.
Konstnären Carl Gustaf Qvarnström, 1810-1867, fick i uppdrag av Engelbrekt-kommittén i Örebro
att göra en skulptur av frihetshjälten i början av 1860-talet.
Initiativtagare till statyn var prosten Gumaelius, som gett ut en diktsamling om Engelbrekt.
Engelbrektstatyn är det sista offentliga konstverket i Sverige som kom till genom en riksinsamling.

I Örebro Stadsarkiv finns ett handskrivet upprop till det svenska folket att samla in pengar till en
minnesstod åt Engelbrekt i Örebro. Det är skrivet i Stockholm i december 1859.
På uppropet finns namnteckningar av en mängd framstående svenska män som
t.ex. justitiestatsminister Louis De Geer och Svenska akademiens sekreterare Bernhard Beskow.
C.G. Qvarnström har också undertecknat uppropet.

Att det ska vara Engelbrekt som står staty på Stortorget kan vi i alla fall konstatera trots att
Engelbrekts utseende är okänt.
Kanske är det så att Engelbrekt fått låna drag av 1800-talets frihetshjälte i Italien, nämligen Garibaldi.
Vissa uttalanden stöder denna teori, bl.a. skrev konstprofessor Johnny Roosval 1912 att
”Den inspirerande förebild, som ligger bakom Qvarnströms Engelbrekt /—/ är utan tvivel
liberalismens afgud Garibaldi”. Och faktum är att Sverige var starkt färgat av den Garibaldikult
som härjade i Europa och t.o.m. i Amerika i mitten av 1800-talet. Garibaldis porträtt syntes
i alla svenska illustrerade tidningar. Många svenska städer, däribland Örebro, sände också
sina sympatier under den tid på 1860-talet då Garibaldi satt fängslad.

Sen finns även den uppfattningen att Qvarnström främst var influerad av sin lärare B.E. Fogelström,
vars skisser av guden Tor till stora delar överensstämmer med Engelbrekt. Antagligen är det så att
Qvarnström inspirerades både av Garibaldi och av sin lärare.

Engelbrekt står också staty framför Stockholms Stadshus.
Efter att Milles tjugotalet förslag ratats, vann Christian Eriksons förslag i den tävling som Stockhoms Stadsfullmäktige utlyste.
En realistisk skulptur av en kraftig man höjande ett baner kunde ses då statyn avtäcktes 1932.

Statyer föreställande Engelbrekt finns också i Arboga och Falun.

Tags: , , , , , , , ,

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.