Archive for december, 2012

Tempera

Finns det ljus vi inte kan se? Ja, det gör det! Solljuset innehåller ultraviolett strålning som vårt öga inte kan se. Det är ljus våra ögon inte kan se, men vår hud påverkas av det – vilket vi märker då vi får en solbränna. Djurs ögon skiljer sig från våra, och insekter och vissa fåglar […]

Babels torn

Pieter Breugels senmedeltida inflytelserika skildring(ca 1370) skildrar byggandet av Babels torn. Hans bildtorn bygger på Colosseum i Rom, medan senare koniska skildringar av tornet, som visas i exempelvis Doré s illustration, liknar mycket senare muslimska torn vilka observerats av 1800-talets upptäcktsresande i området, särskilt då Minareten av Samarra. MC Escher visar en mer stiliserad geometrisk […]

Jordens undergång är nu mycket nära

Mayakalender slutar den 21 december 2012 och förutspår jordens undergång. Men hur ska kalendern tolkas? Därom råder delade meningar. Mayafolkets främste nu levande ledare är Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj. Don Alejandro (även kallad Vandrande Vargen) är ursprungsfolkens ambassadör i Guatemala, ledare för Mayaäldres Nationella Råd i Guatemala, Mayakalenderns dagräknare och andlig Quiche Mayaledare av 13:e generationen. […]

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.