Jordens undergång är nu mycket nära

Mayanska siffror

Mayanska siffror

Mayakalender slutar den 21 december 2012 och förutspår jordens undergång.

Men hur ska kalendern tolkas? Därom råder delade meningar.

Mayafolkets främste nu levande ledare är Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj.
Don Alejandro (även kallad Vandrande Vargen) är ursprungsfolkens ambassadör i Guatemala,
ledare för Mayaäldres Nationella Råd i Guatemala, Mayakalenderns dagräknare och
andlig Quiche Mayaledare av 13:e generationen.

Don Alejandro hävdar att den ”Långa räkningen” inte alls är 5.125 år lång utan 5.200 år lång!
Alltså 75 år längre än vad västerländska uttolkare påstår!
Därmed kan Mayakalendern omöjligt sluta 2011, 2012 eller 2013.

Don Alejandro avslöjar dock att Mayafolket tappade den ”Långa räkningen” när de övergav slättlandet
i Mexico vid slutet av 800-talet, men att de fortfarande har koll på den kortaste mayakalendern,
Tzolkin,
en 260-dagars cykel som också utgör grunden för Mayas astrologi.

Mayakalendern är ett system av flera enskilda kalendrar som användes av Maya-folken i det förcolumbianska Mellanamerika.
De olika kalendrarna var ett uttryck för mayakulturens intresse för astronomi och tiden.
Den anknyter till astronomiska observationer av solår, månår och Venus synodiska perioder.
Andra matematiskt väl definierade tidsperioder hade rituella ändamål utan synbar anknytning till kända naturcykler.
Sin matematik baserade mayaindianerna på talet 20.
Den är ett så kallat vigesimalt talpositionssystem med 20 som bas i stället för vårt med 10.
Det behövs alltså 19 olika siffertecken utöver noll och varje enhet i en given position representerar 20 gånger enheten i positionen som står före.
Talen skrevs vertikalt nedifrån och uppåt.
Redan på 300-talet hade man tagit nollan i bruk, men använde sig trots beräkningar utförda med noggrannhet på hundradelar av dygn, aldrig av tjugondelar eller andra bråktal.
Många matematiker har fascinerats av mayaindianernas matematiska system.

Mayansk tideräkning blev därmed en komplicerad historia genom att de olika kalendrarna kunde synkroniseras och låsas mot varandra på flera sätt,
så att kombinationerna gav upphov till andra längre tidscykler. Element av detta återfinns även hos andra centralamerikanska kulturer.
Huvuddragen av mayas kalender baseras på ett system som varit i allmänt bruk i området från 600-talet f.Kr.
Det har flera karakteristiska detaljer gemensamma med tidigare mellanamerikanska civilisationer,
såsom zapoteker, olmeker, mixteker, och senare också aztekerna.
Fastän den mesoamerikanska kalendern inte skapades av Maya har deras utveckling och förfinande av den
gjort den till den mest sofistikerade av dåtida kalendrar.

Snart lär vi i alla fall veta om jorden ska gå under den 21/12 2012!

Den som lever får se!

Kolla ditt Mayahoroskop här. Horoskopet är mer sinnrikt än vanlig astrologi.

Tags: , , , , ,

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.