Archive for december 20, 2012

Babels torn

Pieter Breugels senmedeltida inflytelserika skildring(ca 1370) skildrar byggandet av Babels torn. Hans bildtorn bygger på Colosseum i Rom, medan senare koniska skildringar av tornet, som visas i exempelvis Doré s illustration, liknar mycket senare muslimska torn vilka observerats av 1800-talets upptäcktsresande i området, särskilt då Minareten av Samarra. MC Escher visar en mer stiliserad geometrisk […]

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.