Archive for mars, 2013

Konsten att slå igenom

Konstnärerna bygger sina varumärken med skandaler. För att slå igenom så finns det många sätt att söka uppmärksamhet på. Nathalia Edenmont, 33, är konstnären som vill väcka känslor. Djuren dödas för att bli konstverk! Ett kaninhuvud dekorerat med vitt löshår i en karaff, fem mushuvuden på handens fingrar. Nathalia Edenmonts fotograferade installationer – ”Still life” […]

Tapet – Rebel Walls – Grafisk läckerhet uppåt väggarna

Vill du att jag ska vinna -klicka på den röda knappen, så läggs din röst till på Rebel Walls sida. (TACK alla som klickat här! HAr nu vunnit en tapetcheck hos Rebel Walls!) Såg att någon jobbat med stora bokstäver på Konstnärernas kollektivverkstad i Nacka! Såg också att det finns en bokstavstapet hos RebelWalls

SVEA RIKES LAG-Kräv folkomröstning om Slussen NU!

Svea RIKES LAG har åter en gång dömt till fördel för de rika. Nacka Tingsrätt Mark och Miljödomstol fattade den 12-12-12 beslutet att  NYA SLUSSENs detaljplan hävs på grund av att Glashusets lokaler kommer att förlora i värde när utsikten skyms av ett parallellt husbygge. I skyddsbestämmelserna för Glashuset anges att byggnaden inte får rivas […]

Hantverksmåleri

Måla om en vägg, ett skåp, gör en förlaga för ett broderi, lacka om en bil. Detta är vad som kallas hantverksmåleri: en teknik som kräver en viss metod för att uppnå en viss effekt. Dekormåleri kan innebära marmorering mm i drickamålning mm Men det kan också vara mycket annat: Spraypaint Måla en rosa ros […]

Realismen som konstriktning

Realism som stil eller rörelse måste skiljas från ”realism” som en term för att beskriva en mycket exakt, detaljerad och återgivning av utseendet på scener och objekt. Realism i denna senare bemärkelse kallas även naturalism, mimesis eller illusionism. Realismen finns under många perioder, och är till stor del en fråga om teknik och utbildning, och […]

Stulna tavlor

Krigens historia är också historien om stöld och häleri av konstföremål. Under Amerikas invasion av Irak länsade man de stora muséerna på konst. Det fanns  listor med förbeställda verk i London och New York. Direktören i Bagdads museum berättar om hur han med egna ögon såg de amerikanska soldaterna föra bort verk från muséet, men […]

CIA ligger bakom främjandet av den abstrakta konsten!? eller VAD är Konst?

Bilden ”Fin du jour”, visas med tillåtelse av artisten, Diana Boulay. Abstrakt eller Föreställande Är det CIA som ligger bakom att alla ska hjärntvättas till att älska ickeföreställande konst? Detta kan man fundera på apropå nyheten om CIAs inblandning i olika konstprojekt världen över? Realismen är arbetarklassens lågstatusmärke och den abstrakta konsten överklassens? Varför är […]

Spektralanalys

Spektralanalys Spektrogram med synliga formanter Spektralanalys är en metod för att undersöka ett spektrum*, den spektrala energifördelningen, det vill säga energifördelningen i frekvensplanet, hos en signal. Signalen målas i ett spektrogram. Spektralanalys kan används för olika typer av signaler, som t.ex. ljud och ljus (elektromagnetisk strålning). Inom akustiken och talteknologin kallas spektralanalysen, vanligen manuell, för […]

Svarta pigment. Att måla med aska efter lik är inget nytt.

Von Hauswolff gjorde nyligen skandal med en utställning där han målat med aska från förintelseläger. Victoria Finlay berättar om färgpigmenten och deras historia i sin bok Colour Travels through the Paintbox. Den mest extraordinära brunsvarta färgen kallades ”mummy” eller ”mommia”, och det var precis som namnet säger gjort av antika egyptiska mumier. I Rosamund Harleys […]

Lovibonds färgskala-den första colorimetern

Den första colorimetern gjordes för att mäta styrkan och kvalitén på öl. Skalan uppfanns av Joseph Williams Lovibond 1885. ”Grader Lovibond” eller ”° L” skalan är ett mått på färgen på ett ämne, vanligtvis öl, whisky eller socker-lösningar. Bestämningen av grader Lovibond sker genom att jämföra färgen på ämnet till en serie av bärnsten till […]

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.