Archive for mars 4, 2013

Spektralanalys

Spektralanalys Spektrogram med synliga formanter Spektralanalys är en metod för att undersöka ett spektrum*, den spektrala energifördelningen, det vill säga energifördelningen i frekvensplanet, hos en signal. Signalen målas i ett spektrogram. Spektralanalys kan används för olika typer av signaler, som t.ex. ljud och ljus (elektromagnetisk strålning). Inom akustiken och talteknologin kallas spektralanalysen, vanligen manuell, för […]

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.