CIA ligger bakom främjandet av den abstrakta konsten!? eller VAD är Konst?

Fin du jour, Diana Boulay.

Fin du jour, Diana Boulay.

Bilden ”Fin du jour”, visas med tillåtelse av artisten, Diana Boulay.

Abstrakt eller Föreställande
Är det CIA som ligger bakom att alla ska hjärntvättas till att älska ickeföreställande konst?

Detta kan man fundera på apropå nyheten om CIAs inblandning i olika konstprojekt världen över?
Realismen är arbetarklassens lågstatusmärke och den abstrakta konsten överklassens?
Varför är den konst som är helt tömd på sitt innehåll att betrakta som ”finare”.
Det vill jag inte acceptera, och konsten ska inte vara statusmarkörer för överklassen!

Jag citerar: ” Hur kan en tavla som ser ut att vara gjord av en treåring vara värd miljoner?
En inte helt irrelevant fråga när man “inte förstår sig på konst” är hur ett konstverk som
påminner starkt om vad ens treåring gör på dagis kan gå för miljoner på auktion.
Detsamma gäller modern konst där ett rakt streck på en vit duk kan gå för motsvarande summor.
Det är förstås lätt att tycka att en välmålad tavla som är, rent tekniskt, välgjord borde vara dyr.
Det är dock inte speciellt svårt numera att kopiera ett motiv eller att måla av ett motiv och få det att se naturtroget ut.
På samma sätt som att det nuförtiden inte är speciellt svårt att filma med hög kvalitet på bilden så
säger det ganska lite om det finns något värde i den film som skapas.
Eftersom så många kan måla bra så ställer det högre krav på att kommunicera något med sin konst,
att framhäva vissa aspekter, kommunicera andra aspekter mer subtilt och att få mottagaren att se på motivet ur konstnärens perspektiv.”…

Citatet kommer från siten ”Konstupplysningen” och det citerade ska vara hämtat ur Ernst Billgrens
bok Vad är konst, vilket jag inte kollat upp att det stämmer, men jag håller det för sannolikt.
Om det vore så lätt att måla ”naturtroget” som det påstås i texten så undrar jag varför inte fler,
inklusive Ernst Billgren själv, lyckas med det.

I debatten om abstraktion och om huruvida det är någon form av bluff,
förlöjligas traditionalisterna för sin ytlighet, medan försvararna
av abstraktion insisterar på att den representativa (den föreställande) konsten är en form av
nostalgi som modernismens företrädare försökte eliminera.

Historiskt
Eftersom de konkurrerande ideologierna kapitalism och kommunism kolliderade
efter andra världskriget, blev frågan om ”Vad är konst?” en viktig fråga i kampen för dominans.
Var konsten ett medel för statlig propaganda för att förhärliga en proletär revolution
eller ville den skildra en ond Hitler i sin bunker i slutet av den hjältemodiga kampen mot fascismen,
eller var det en produkt av individuell kreativitet otyglad av statlig kontroll och censur?

Eftersom ”modern konst” var allmänt förlöjligad, behövde den ett lyft från en osynlig sponsor som skulle visa sig bli CIA.
I denna miljö kom Clement Greenberg fram till stöd för den nya konsten.
Ja, platt duk, och den bör omges med tjockt av blank färg i abstraktion, så skönheten skulle förstöras i det sublimas namn.
Och Museum of Modern Art (MoMA) regissören Richard Barr förebådade denna uppfattning när han citerade Greenbergs co-konspiratör,
Newman, som vanhedrande proklamerade, ”Impulsen av modern konst var att förstöra skönheten.”
Barr gick ännu längre – Gud var död och hade ersatts av abstrakt expressionism.
Ju mer Greenberg skrev för att främja de abstrakta expressionisterna,
och särskilt Pollocks ”action painting”, som handlade om droppande av färg på duken,
desto fler hade han samlat till minimala priser innan han gjorde konstnärerna berömda.
Och när han ökade sin makt och sitt inflytande, ville fler köpa dessa målningar,
vilket tjänade Greenbergs verkliga personliga målsättning, att göra sig rik….”

CIA blandar sig i

CIA pengar avlönade bl.a Herbert Tingsten, Harry Martinson, Eyvind Johnsson, Vilhelm Moberg, Ture Nerman, Ingemar Hedenius, Birgitta Stenberg, Kurt Salomonson och Bengt Alexanderson, när de var verksamma i den antikommunistiska organisationen Congress for culture and freedom, CCF´s, svenska avdelning Svenska kommittén för kulturens frihet (Swedish Committee for Cultural Freedom) även kallad Kulturkontakt. CCF startade 1950 och fanns i 35 länder och 1966 avslöjades att CIA bemedlade organisationen med stora belopp och räknas som ett av CIAs största och mest riskfyllda projekt efter under det kalla krig som utspelades efter andra världskriget. Den svenska organisationen stöddes också ekonomiskt av Ford Foundation. läs mer >>

Abstrakt konst i revolutionär anda

I Sovjetunionen arbetade konstnärerna med abstraktioner redan under det sena 1800talet och supermatismen föddes under 1920talet,
så det var inte bara det föreställande konst som gällde för kommunisterna.
Mycket banbrytande konst byggt på radikala idéer härstammar även från öst, men inte med samma ekonomiska följepatrull.
Ekonomin har infunnit sig först på senare år då rysk konst värderas till skyhöga belopp, men då kanske främst de senare 1800-tals verken.

Konst med ekonomiska förtecken

En grävande journalist, Ben Lewis, bestämde sig för att ta reda på varför Damien Hirsts verk gick för såna astronomiska summor.
Gallerierna som brukade sälja Hirsts verk uppgav att det var långa köer i väntan på att få köpa verken.
Med lite fula metoder lyckades dock journalisten få reda på att det inte var hela sanningen.
Det fanns i själva verket massor av artistens verk i lager.
Bubblan sprack när detta kom ut. Priserna sjönk.
De som tidigare betalt miljontals pund för verk såg nu sina investeringar krympa avsevärt.
Galleristerna bävade och auktionshusen tvekade inför fortsatt försäljning.
Då tog Damien Hirst ett beslut om att själv auktionera ut sina verk vid en stor auktion på Sothebys.
Alla som hade ett verk sedan tidigare slöt upp, och som tokiga bjöd man nu på de utauktionerade verken så att de åter gick upp till skyhöga priser.
Marknaden för Damien Hirsts verk var räddad och investerarna var nöjda!
Nöjdast var nog dock den stenrike Damien Hirst. (Storbrittanniens rikaste konstnär uppskattningsvis 215.000.000:- BPund). ( se honom arbeta )
Redan Cennini i sin bok om Målarkonsten delade upp de som sysslade med konst i de som gjorde det för pengarnas skull och
de som gjorde det av intresse för att utöva konst för konstens egen skull.
På den punkten är det inte mycket som ändrats.

Läs mer om abstrakt konst visavi föreställande:

CIA STÖDDE POLLOCK-NU BEVISAT

Art Babel – Collaborative Artist Forum
artbabel.blogspot.com

www.lewrockwell.com

Citerar Jan Myrdals anteckningar från förra veckan, när han och Carl Johan de Geer pratade om 60-talet
”Modernismen var dubbeltydig. Picasso stod oss nära, ja, formulerade i bild för oss. Samtidigt visste vi att just CIA av politiska skäl ekonomiskt stödde Museum of Modern Arts kampanj för honom och de abstrakta. Om detta var på femtiotalet stora diskussioner bland eleverna på ”Mejan”. Tingstens Dagens Nyheter gick till rasande angrepp på sådana som Svenolov Ehrén vilka tog ställning i kampen mot atombomben och i det sammanhanget gick från picassoepigoneri till realism. (Det är först i den nutida okunnigheten Sveriges Radios ledning kan låtsas som om kopplingen mellan Tingsten och ”Kulturens frihet” var okänd. Vi skrev om detta. Jag tog f.ö. upp namn och allt i förordet till ”Ett femtiotal”.)”

Lyssna på radioprogrammet om CIA och den svenska kultureliten.

http://youtu.be/IPEA4FHw3I0

frame src=”//www.facebook.com/plugins/follow?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkonstnarinnan&layout=standard&show_faces=true&colorscheme=light&width=450&height=80″ scrolling=”no” frameborder=”0″ style=”border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;” allowTransparency=”true”>

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.