Archive for mars 16, 2013

Realismen som konstriktning

Realism som stil eller rörelse måste skiljas från ”realism” som en term för att beskriva en mycket exakt, detaljerad och återgivning av utseendet på scener och objekt. Realism i denna senare bemärkelse kallas även naturalism, mimesis eller illusionism. Realismen finns under många perioder, och är till stor del en fråga om teknik och utbildning, och […]

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.