Hantverksmåleri


bureauMåla om en vägg, ett skåp, gör en förlaga för ett broderi, lacka om en bil.

Detta är vad som kallas hantverksmåleri: en teknik som kräver en viss metod för att uppnå en viss effekt.

Dekormåleri kan innebära marmorering mm i drickamålning mm

Men det kan också vara mycket annat:

Spraypaint

Måla en rosa ros
Måla en iris
Måla med en vinklad pensel
Måla kurbitsnaglar

frame src=”//www.facebook.com/plugins/follow?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkonstnarinnan&layout=standard&show_faces=true&colorscheme=light&width=450&height=80″ scrolling=”no” frameborder=”0″ style=”border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;” allowTransparency=”true”>

Tags: , , , , ,

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.