Oljefärger

Oljefärger användes först av buddistiska konstnärer i västra Afghanistan mellan 400-800 efter Kristus.
När den Bamiyanska Buddhan förstördes 2001, exponerades grottorna bakom dem och riktigt gamla oljemålningar kom i dagen.
Då de återupptäckts kunde de dateras exakt.
Man tror att de målats av konstnärer som färdats längs Sidenvägen mellan Asien och Europa.
Pigment bundna med torkande oljor användes också av Romarna och de gamla Egyptierna, men då som kosmetika och medicin.

 

346438-bamiyas-buddhasafp

Bilden visar den Bamiyanska Buddhan från 1885.

I Västeuropa användes oljebaserad målarfärg främst för att måla skulpturer, träarbeten, och utomhus-stationära konstverk.
Den medetida författarpseudonymen Theophilus Presbyter beskrev hur man tillverkade oljefärg i sin bok On Various Arts 1125.
Det var inte förrän på 1400-talet som oljefärg började användas för att måla på bärbar konst på träpaneler och på slutet av 1500-talet även på duk.
De tidiga Nederländska målarna var de första som populäriserade bruket av oljefärg och de gjorde det allmänt använt.
Populariteten spred sig snabbt genom Europa och det tidigare användna mediet äggtempera slutades nästan helt att användas vid början av 1500-talet.

 

frame src=”//www.facebook.com/plugins/follow?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkonstnarinnan&layout=standard&show_faces=true&colorscheme=light&width=450&height=80″ scrolling=”no” frameborder=”0″ style=”border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;” allowTransparency=”true”>

Tags: , , , ,

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.