Bränder eller vem som vet bäst!

Kom just över Sven Ljungbergs bok Vi vet bäst från 1983. Den kostade 12:- vilket är otroligt billigt med tanke på bokens skick och innehåll. Boken är illustrerad med 46 trägravyrer och beskriver Sven Ljungbergs tankar och deltagande i staden Ljungbys öden och äventyr. Dessutom finns en författardedikation på försättsbladet. Kort sagt ett fynd!

Men det egentliga fyndet för mig blev när jag började läsa boken och insåg att hans iakttagelser om kommunalpamparnas framfart i Ljungby sammanfaller med mina visavi Örebro. På samma sätt som i Örebro så monterade länsarkitekten tillsammans med namngivna personerna Stig Hårdvall, Charles Linder, Stig Magnusson, Bo Asking, Gunnar Bergqvist, Martin Eriksson, Lars S Gustavsson, Händel Nordenhager, Bo Karlström, Sven Fritzell, Gull Netz och Lars Wahlqvist ned alléer, trädkåkar, kullerstensgator och stall för att ge plats åt kåkar och gator av betong. I Ljungby brann det också en hel del, precis som i Örebro. När stadsfullmäktige och pamparna inte fick sin vilja igenom tog de till andra medel för att få bort allt det gamla och skapa rum för allt det nya. Fula. Det är vad jag tror i alla fall. Men håll med om att det är lite bestickande att det brinner så mycket i stadskärnorna samtidigt som stadsarkitektens nya centrumplaner läggs fram. Betongviadukt, parkeringshus, systembolag, post, Konsum. Samhällena skulle se likadana ut och innehålla alla moderniteter. Bort städades häststall, kullerstenar, utedass, hantverkare och småbutiker. På de nya gatorna skulle inga hästar få köra så därför började man med att bränna stallen…

Brand(foto Örebro Stadsarkiv) Branden(foto Örebro Stadsarkiv) brandenb(foto Örebro Stadsarkiv) Brandrök foto Örebro Stadsarkiv)

(foto Örebro Stadsarkiv)

Brända jordens taktik är en metod i krigföring där en part förstör resurser som kan vara till nytta för fienden, som byggnader, gröda, boskap, färskvatten eller bränsle, för att försvåra för fienden att få fram underhåll till sina trupper.

Folket är ofta fiende till de styrande! Brecht uppmanade de styrande i Tyskland med orden”Välj er då ett nytt folk, som ni kan lita på”.

Sven Ljungberg illustrerade ofta i FIB Kulturfront på 80-talet. Det gjorde jag också. En dag ringde han mig och frågade om min tid på Dramatiska Institutet och om Björn Lövin. Berättade om att vi strejkat för att få bort honom som lärare men att han hade flera personer i skolledningen som höll honom om ryggen och tystade ner vår elevstrejk. Detta samtal ledde till att Björn Lövin inte fick sin proffessur på Konsthögskolan. Orättvist kan tyckas, men han var i högsta grad olämplig som lärare på en skola. Oss elever utsatte han för psykologiska/pedagogiska experiment så råa att en flicka gjorde ett självmordsförsök. Sånt är svårt att se mellan fingrarna på.

När jag många år senare fick möjlighet att nämna Sven Ljungbergs namn i samband med val till en stipendieutdelning så gjorde jag det. Eftersom jag alltid beundrat hans idoga arbete och han på det sätt varit en ledstjärna för mig. Hans genomarbetade träsnitt kommer alltid att lysa för mig hur omoderna de än kan tyckas. Hans pietetsfulla målningar är betydligt bättre än sitt rykte. Alla svårigheter övervann han. På vintern stod han i en lite byggarbetskur på hjul och målade. Den kunde han flytta runt precis som han ville och på det sättet alltid vara framför sitt motiv. Nu visade det sig också att han aldrig fått detta fina hedersstipendium, så allt passade mycket bra. Han blev mycket glad och med pengarna företog han en resa till det älskade Italien. Det skulle bli hans sista resa för han dog där. Hoppas att han dog lycklig!

Han levde tiden 15/12 1913-28/7 2010

Här är en länk där du kan köpa boken och andra av hans böcker.

Här är en länk till Ljungbergsmuséet
frame src=”//www.facebook.com/plugins/follow?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkonstnarinnan&layout=standard&show_faces=true&colorscheme=light&width=450&height=80″ scrolling=”no” frameborder=”0″ style=”border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;” allowTransparency=”true”>

Tags: , , , , , , , , ,

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.