Etik och Moral

Etik, (från gr. ethos; sed), eller moralfilosofi, sedelära, en moralvetenskap, den del av filosofin som försöker besvara frågor som ”vad är det goda”, ”vad är det rätta”, ”hur bör man bete sig”. I mer allmän bemärkelse: en uppsättning regler för uppträdande och förhållningssätt. Studiet av etik brukar delas in i tre underområden: normativ etik, metaetik och tillämpad etik. Även i teologin undersöks och diskuteras etiska frågor.374398_10151306079616117_1797400503_n

Enligt evangelierna tolkade Jesus skrifterna så att han fick ytterligare en regel, att lägga till de övriga:

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. (Matt. 7:12, Bibel 2000).

Denna gyllene regel finns tämligen tydligt uttalad i nästan alla religioner och humanistiska åskådningar. Den härstammar från för-kristen tid, möjligen även från för-judisk tid. ”Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot dig”, heter det i en gammal hinduistisk text.

Rättvisa, särskilt att makthavarna är rättvisa, är något som upprepade gånger lyfts fram inom islam och bahá’í.

Vad betyder det, frågade en ung man, när jag berättat om hur en skådespelare arbetar med sin roll och behöver definiera karaktärens moral och etik. Ordet etik vad betyder det? Ingen hade berättat det för denne unge man. Det slog mig som en blixt från klar himmel, hur vi idag inte planterar dessa frön av grundvärderingar hos de unga. All ledig tid upptas av datorer och tevetittande och inte som förr: högläsning, samtal o diskussion. Ansvaret överlämnas helt fritt. Vem som helst kan lägga grunden för en ung människas grundvärderingar eller brist därpå.

Har man tagit fan i båten får man ro honom iland, -vad betyder det sa min son!! En del av detta med okunskap om moral och etik är en bristande språklig fördjupning. Idag används inte eller känns betydelsen till av traditionella ordspråk. Ordspråk har ju också en inbyggd moralitet, en visdom som ska förmedlas, ett summa summarum. Ordspråken kan ju också vara en lek med språket för att visa språkets möjligheter och på så sätt skapa nya tankar. I ordspråkens värld blandas ofta talesätten med djur, natur och människor vilket också skapar en förståelse och känsla för dessa. All inlevelse ökar vår medkänsla. Men även utan medkänsla kan vi följa den gyllene regeln och klara oss från att inte skada eller såra någon annan.

Orden färdas i luften från person till person, tanke till tanke. Men som sagt också via media. Med stor genomslagskraft. Något som Sveriges Radio vinnlagt sig om är frispråkigheten. Lyssnar man på radion kan man höra berättelser som vida överskrider mina krav på frispråkighet och som jag snarare upplever som integritetskränkande, om hur programledarna älskar att slicka anus, och andra intima sysslor, som kanske inte är av allmänintresse enligt mitt sätt att se radions uppgift. Radion borde ju vara den största förmedlaren av vårt språkbruk och vårt gemensamma kulturarv, men i sin målgruppsanalys har man missat något, eftersom unga människor idag lyssnar allt mindre på radion. Kanske de unga inte alls attraheras av programledarnas frigjordhet och flåshurtiga halvbrutala stil? Kanske det bara är medelålders och äldre som lyssnar på radion och upprörs över bristen på stil och innehåll.

Tags: , , , , ,

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.