Bitcoins – pyramidspel eller ekonomiskt system på allvar?

Bitcoin (av ”bit” och engelska ”coin” = mynt) är en digital valuta skapad 2009 av Satoshi Nakamoto (troligtvis en pseudonym), vars huvudsyfte är att möjliggöra betalningar över Internet direkt mellan användare utan någon inblandning från tredje part.

Till skillnad från många andra valutor så förlitar sig inte Bitcoin på någon central utfärdare i form av exempelvis en centralbank, vilket skyddar mot politisk påverkan och monopolliknande betalsystem. För att upprätthålla säkerhet och sekretess förlitar sig Bitcoin på kryptografi och använder sig av en distribuerad databas utspridd över de noder som utgör P2P-nätverket för att journalföra transaktioner. Detta syftar även till att exempelvis säkerställa att valutan endast kan spenderas av dess ägare samt oåterkallerligen försvinner från nämnda ägares digitala ”plånbok” och därmed bara kan spenderas en gång.

Bitcoin är en implementation av kryptovaluta, ett koncept först beskrivet 1998 av Wei Dai på mailinglistan Cypherpunk. Namnet avser även den open source-mjukvara Nakamoto designat som använder valutan och det P2P-nätverk användarna av mjukvaran bildar.

En speciell dator skapar en logaritm som bildar en bitcoin. En ny bitcoin kan skapas var 10:e minut. Tillsammans har man bestämt att det ska finnas ett tak för antalet bitcoins i världen, 21 miljoner stycken, och de som har köpt in sig på bitcoins eller på maskiner som kan generera den speciella bitcoinlogaritmen ser sina bitcoins raskt öka i värde. En bitcoin kostade c.a 5000:- förra veckan men betingar nu ett värde av c.a 7000:-.

Allt är dock inte bara underbart i den virituella bitcoinsvärlden. Hells Angels och andra kriminella grupper använder sig av bitcoins för att tvätta svarta pengar! Bitcoins design tillåter mer eller mindre anonymt ägande och överförande av värden genom P2P-nätverket. Varje användares bitcoins sparas i en plånboksfil tillsammans med ett godtyckligt antal bitcoinadresser. Plånboksfilen kan sparas på användarens dator eller hos en tredje part som erbjuder en sådan tjänst. I båda fallen kan bitcoins skickas över Internet till vem som helst med en bitcoinadress. Bitcoins P2P-topologi och avsaknad av central administration gör det omöjligt för exempelvis myndigheter att artificiellt manipulera värdet av bitcoins eller framkalla inflation genom att producera fler av dem.

Teknisk bakgrund

Tekniken bakom Bitcoin beskrevs först i Satoshi Nakamotos vitbok från 2009 och utgör en P2P-implementation baserad på två förslag på alternativa elektroniska valutor; Wei Dais förslag b-money och Nick Szabos förslag Bitgold.

Bitcoin använder sig av asymmetrisk kryptering (mer specifikt ECDSA) för transaktioner av bitcoins mellan konton. Transaktionerna är publika och lagras i en distribuerad databas. För att förhindra dubbel spendering (d.v.s. förhindra att ett bitcoin spenderas mer än en gång per ägare) implementerar nätverket en distribuerad tidserver och använder sammanlänkade proof-of-work. Historiken över alla transaktioner måste lagras i databasen och för att minska kravet på lagringsutrymme används ett Merkle-träd.

Plånboksfilen

Alla som deltar i Bitcoinnätverket har en plånboksfil (wallet.dat) som innehåller, utöver antalet bitcoins knutna till den plånboken, ett godtyckligt antal kryptografiska nyckelpar. De publika nycklarna utgör bitcoin-adresserna och agerar som sändare eller mottagare för alla transaktioner. Deras motsvarande privata nycklar auktoriserar betalningar från endast den användaren. Adresserna innehåller ingen information om dess ägare och är generellt sett anonyma. Adresserna är i läsbar form strängar av slumpnummer och bokstäver med en längd på omkring 33 tecken på formen 1NeFoEHig5voHHjES9JLurarGPzh9BMVx. Bitcoinanvändare kan ha flera adresser och generera nya obehindrat, då genererande av nya adresser kräver förhållandevis lite beräkningar och inte kräver någon kontakt med resten av nätverket.

Plånboksfilen lagras direkt på användarens hårddisk. Skulle användaren råka radera filen försvinner de bitcoins och adresser som associerades med just den plånboken för gott. Därför uppmanas Bitcoinanvändare att säkerhetskopiera plånboksfilen regelbundet.

http://www.bitcoin.se/vanliga-fragor/

Bitcoin hotar dollarn. Läs mer>

Läser i dagens tidning, 12/1 2014, att Taobao, Kinas största marknadsplats online, förbjuder handel med bitcoin och andra virtuella valutor från och med den 14 januari. Den 14 december 2013 gav kinesiska riksbanken order om att stoppa denna typ av verksamhet. Förbudet på sajten gäller också handel med dataprogram som behövs för att använda den virtuella valutan. Risken för penningtvätt ökar genom bruket av bitcoin eftersom användaren kan förbli anonym. Genom nyheten om beslutet gick värdet av en bitcoin ner till 5900:- SEK.

Idag den 27/1 2015 får jag veta att Bank of England stänger kontot för svenska Safello.

Tags: , , , , , ,

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.