Lei gong teng, Cats Claw, Artemisinin och Idegran

Verkligheten överträffar ofta dikten. På samma sätt kan naturen överträffa läkekonsten.
En studie har funnit att växten tripterygium, Tripterygii Wilfordi Radix Folium et Flos, åskgudens vin, inte bara botar artros – den kan även bota cancer!
Att den dessutom verkar som p-piller för män är en bisak.
Ska bli mycket spännande att se hur det hela utvecklar sig när det sk. åskgudsvinet börja användas i väst.
I Kina har man redan använt växten i tusentals år.

För många artrospatienter kan åskgudvinet invagga nytt hopp om bättring. Enligt forskning på örten på University of Minnesota Masonic Cancer Center, visas inga tecken på tumörer efter en provperiod på 40 dagar, även efter avslutad behandling. Resultatet publicerades i tidskriften Science Translational Medicine och finansieras av National Institutes of Health. Den viktigaste kända aktiva substansen är triptolid, som har identifierats som en cancerbekämpare i tidigare forskning.

Studiens ledare och vice ordförande för forskning vid Cancer Centret kommenterade till Bloomberg ”Detta läkemedel är bara otroligt potent för att döda tumörceller.”
Läs mer om studien >>

Cats Claw, Uncaria tomentosa, är en annan vinstock, allmänt känd som Una de Gato, och används traditionellt i peruanska läkemedel för behandling av ett brett spektrum av hälsoproblem, särskilt matsmältningproblem, artrit och sårbehandling, magproblem och cancer. Barken från vinstocken har först nyligen uppmärksammats av västerländska örtläkare och forskare. Idag har Cat Claw blivit en av de bäst säljande örterna i USA. Sedan 1970-talet har studier och forskning utförts av forskare i Peru, Tyskland, Österrike, England och andra länder, för att ta reda på mer om de kraftfulla helande egenskaper Cat Claw. Idag har det blivit en av de bäst säljande örterna i USA. Inte sedan kinin upptäcktes i barken på ett peruanskt träd, under sextonhundratalet, har någon annan regnskogsväxt någonsin uppmärksammats så mycket över hela världen.

De nya cancerrönen, avseende traditionell medicin och strålning, som SVT visade i ett program från England verkade väldigt tillförlitliga. Man delade helt enkelt upp strålningsdosen så att varje stråle utgjorde 1 % av den totala dosen. Detta gör att först när alla strålar sammanstrålar blir dosen 100%, vilket minskar risken för att kringliggande kärl skadas men ökar träffsäkerheten. Många blev helt fria från cancer efter behandlingen med denna strålningsteknik tillsammans med en ny psykofarmaka som också verkade effektiv. Att dela upp en kärve i många delar är bibliskt och ett sätt att lösa mångahanda problem.

Gurkmeja mot knäartros. Läs mer >>

Idegran mot bröstcancer
National Cancer Institute i USA påbörjade på 1960-talet ett stort projekt med att undersöka effekten hos olika växtextrakt på cancerceller odlade i provrör.
Man undersökte mer än 30 000 extrakt av olika växter. En av dessa var en amerikansk idegransart, Taxus brevifolia. Den visade bra effekter och man isolerade 1969 en substans som döptes till taxol då idegranssläktet heter Taxus på latin. År 1993 – tjugofyra år senare – registrerades taxol i Sverige, som ett nytt läkemedel mot bl a äggstocks- och bröstcancer.

Under arbetet med taxol ställdes man inför ett stort problem. Idegranar växer långsamt och för att tillfredsställa den amerikanska marknaden krävdes i början på 1990-talet ungefär 25 kg taxol per år, vilket motsvarar ca 38 000 fullvuxna idegranar. Ur ett hundra år gammalt träd får man numera 1 g taxol, nog för en halv behandling. Det fanns alltså risk att man skulle utrota idegranen. Man försökte därför finna alternativa metoder för att producera taxol. Taxol kan syntetiseras men det tar lång tid och är dessutom fruktansvärt dyrt. Andra arter av idegran kan möjligen användas som källa för taxol eftersom närbesläktade arter ofta även innehåller likartade kemiska ämnen.

Nu har man i den europeiska idegranen, Taxus baccata, funnit substanser som är förstadier till taxol och som sedan kemiskt kan omvandlas till taxol eller liknande föreningar för läkemedelsutveckling. Man har även funderat kring strukturen på taxol. Behövs verkligen alla 112 atomerna i molekylen eller kan man använda delar av substansen för behandling? Det är möjligt att man kan få fram en mindre molekyl med liknande effekter. I så fall är det lättare att utveckla en metod att framställa läkemedlet syntetiskt på ett billigare sätt. Även om ett läkemedel har framställts, arbetar man fortfarande med att vidareutveckla det till en nästa generation av läkemedel.
Lästips om idegran:
Nicolau, K C, Guy, R K och Potier, P 1996. Taxoids: New weapons against cancer. Scientific American. (June):84-88.

Artemisinin

Artemisinin

Nobelpriset i medicin 2015
Kinesiska forskaren Youyou Tu utgick från traditionella kinesiska örtmedicinska recept och vidareutvecklade dessa till modern medicinsk vetenskap.
Växten Artemisia blev grunden till vad som blev en verkligt framgångsrik malariamedicin, med namnet Artemisinin.

Youyou Tu är också den tolfte kvinnan som tilldelas nobelpriset i fysiologi eller medicin.


 

Du kan läsa mer om den kinesiska mytologin kring Åskgudsvinet här >>>>

Följande info är hämtad från Wikipeida och översatt:
Tripterygium Wilfordii eller Lei Gong Teng (mandarin) (kinesiska :雷公藤, Japanska : raikōtō), som ibland kallas åskgudens vinstockar men mer korrekt översatt åskhertigens vinstockar, är en vinstock som används i traditionell kinesisk medicin för behandling av feber, frossa, ödem och bölder.

Tripterygium Wilfordii nyligen har undersökts som en behandling för en mängd olika sjukdomar , inklusive reumatoid artrit, cancer, kronisk hepatit, kronisk nefrit, ankyloserande spondylit, polycystisk njursjukdom samt flera hudsjukdomar. Det är också under utredning för sin uppenbara antifertilitetseffekter, som det spekuleras, kan utgöra en grund för ett manligt p-piller.

Triptolid, en diterpen triepoxide, är en stor aktiv del i extrakt framställda från Tripterygium Wilfordii. Triptolid har flera farmakologiska aktiviteter som antiinflammatorisk, immunmodulering, antiproliferativ och proapoptotiska aktivitet.

Minskning av manlig fertilitet
Växten innehåller många aktiva föreningar, åtminstone sex av dessa har hanefertiliteten (triptolid , tripdiolid, triptolidenol, tripchlorolide, hydroxytriplide och en förening känd som T7/19, vars struktur är opublicerad). Den mekanism genom vilken de påverkar fertiliteten är ännu inte klarlagd. Vad som är känt är att dagliga doser av dessa föreningar minskar spermier och även allvarligt påverka bildning och mognad av spermier, vilket får dem att bli orörliga.
Vetenskaplig forskning om medicinska effekter

Preventivmedel
Vissa utdrag från Tripterygium Wilfordii, liksom från Tripterygium hypoglaucum (nu anses identisk med T. regelii) och Tripterygium regelii, upptäcktes på 1980-talet för att få tillfälliga antifertilitetseffekter, vilket har lett till forskning om dess potential som ett preventivmedel.
” Tripterygium Wilfordii Hook.f., känd som Leigongteng (åskGudens Vin) i traditionell kinesisk medicin, har rönt stor uppmärksamhet för sina tillämpningar att lindra autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit och systemisk lupus erythematosus, och för behandling av cancer. Molekylära analyser av ITS och 5S rDNA sekvenser visar att T. hypoglaucum och T.doianum är inte skild från T.Wilfordii , medan T.regelii bör erkännas som en egen art. Resultaten visar även potentiella värdet av rDNA sekvensdata inom rätts upptäcka adulterants härrör från Celastrus angulatus i kommersiella prover av Leigongteng .

Ännu finns inte tillräckligt med kunskap om T. Wilfordii för att faktiskt testa det som ett preventivmedel. Forskningen hittills har behandlat mekanismen som påverkar fertiliteten, och utrett toxicitet och biverkningar. Vad som har lärt oss är uppmuntrande , men i både djur och människor, kan låga doser av olika Tripterygium extrakt producera betydligt sänkt antal spermiedensitet och motilitets index utan större biverkningar. När behandlingen avslutades i de olika försöken, alla index återgått till det normala inom några månader.

T.Wilfordii skulle kunna vara ett effektivt läkemedel alternativ till preventivmedel baserade på hormonell manipulation .
Njurarnas funktion

Från och med 2012 genomför Nanjing University School of Medicine en klinisk prövning av Tripterygium Wilfordii för att avgöra dess eventuella positiva effekter på njurvolym och njurfunktion för polycystisk njursjukdom (PKD) patienter. Det bör rapporteras i slutet av 2013.

Immunsuppression
En liten molekyl Triptolid härledd från T.Wilfordii har visats störa mitokondriell funktion i celler och är föremål för undersökning som ett anti-tumörmedel eller för att undertrycka autoimmuna sjukdomar .

Reumatoid artrit
I Kina har Tripterygium Wilfordii en etablerad historia vid behandling av reumatoid artrit . Örten visar immunosuppressiva, broskskyddande och antiinflammatoriska effekter. Det nationella centret för komplementär och alternativ medicin har noterat att en systematisk genomgång av litteraturen fann att Tripterygium kan Wilfordii förbättra vissa RA symtom, även om en annan systematisk översyn visar att de allvarliga biverkningar förekommer tillräckligt ofta för att göra riskerna med att ta detta supplement för hög för de eventuella fördelarna.

Cancer i bukspottskörteln
Två föreningar, den diterpenoid epoxid triptolid och kinon triterpen Celastrol funnen i växten kan ha potential som antitumörläkemedel.
Läkemedel som härrör från forskningen visar också potential för minskning och eliminering av pankreastumörer i möss. Kliniska prövningar kan snart börja för utvecklingen av ett läkemedel för användning på människor.

Biverkningar
Vid läkemedelsdoser, gör T. Wilfordii extrakt har betydande biverkningar, inklusive immunsuppression. Men detta kanske inte gäller preventivmedel. Många av de biverkningar som orsakas av de andra aktiva föreningar som finns i preparatet, och visas inte när en ren utvinning av dess föreningar med antifertilitetseffekt används. Dessutom är den dos som krävs för att sänka fertiliteten avsevärt lägre än den dos av läkemedlet som behövs vid annan medicinering.

Augusti 2011, i den brittiska Medicines and Products Regulatory Agency (MHRA) publicerades en läkemedelssäkerhetsbulletin gällande konsumtionen av läkemedel som innehåller Lei Gong Teng. Konsumenterna uppmanades att inte använda Lei Gong Teng. Detta berodde på oro för potentiellt allvarliga biverkningar.
China State Food and Drug Administration utfärdade en varning i april 2012 om detta läkemedel, och manar till försiktighet.

Dock uppgav en granskning nyligen att även Tripterygium Wilfordii har toxisk potential, ger noggrann extraktion en acceptabel frekvens av biverkningar, som till stor del relaterad till mag-tarmkanalen och amenorré. Granskningen visade att T. Wilfordii extrakt är användbart botemedel för postmenopausal reumatoid artrit.

Beijing TV-serie i Kina Medicinen har visat människor behandlas framgångsrikt med ört i en formel för reumatoid artrit. Lite övning behövs för att lindra problemen med att använda örten. Som ofta är fallet i TCM, formuleringar måste justeras för individens fysiologi för bästa resultat.

Läser i tidningen att omslag av vitkål ska lindra värk i leder, framförallt i knän. Det verkar faktiskt fungera och verkar inte vara ett aprilskämt!! Läs mer här>>

Tags: , , , , , , , , ,

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.