Protes

En protes som är enkel att byta och som garanterar full rörlighet för höftledspatienter står ännu på önskelistan för många artrospatienter. En ytersättningsprotes är ett alternativ till en total höftledsoperation, när det främre lårbenet bevaras och endast lårbenshuvudet får en ny yta – ett ihåligt metallock placeras över den. Höftleden ersätts precis som det skulle under en total höftledsoperation. Ytersättning erbjuder lägre risk för höftledsluxation och en relativt snabb återhämtningsperiod efter ingreppet. Eftersom mycket färre ben tas bort blir revisionsoperationer av höftleden lättare. Dock borde detta ingrepp endast utföras på patienter med tillräcklig benmassa och låg risk för fraktur på lårbenshalsen. De proteser som uppfunnits för knäleder som ska vara superenkla att byta verkar heller inte ha kommit i bruk. Undrar varför?
(Där hade jag fel. Läs mer om dessa här>>)

Nu finns också en glasprotes som utvecklats på KTH. Glas minskar risken för korrision och tros få en längre livslängd än metallproteserna. Läs mer här>>

Är det så att det ökande antalet artrospatienter hänger samman med det ökade antalet vaccinationer, undrar jag?

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.