Sverige ett land eller ett allemansland?

Killen med blågul peruk är fotbollsfantast och har inget med de Sverigedemokrater som nämns i texten att göra.

I EUvalet gick Sverigedemokraterna fram stort. Det var lätt att förutse att det skulle bli så.

Många främlingsfientliga partier gick framåt i Europa och de partier med innestående regeringsmakt gick tillbaka.

Främlingsfientliga men de är också kanske framför allt EUfientliga. De fick många av väljarnas röster. Ett tecken på att de etablerade partierna är dåliga på att lyssna på sina väljare? Kanske är frågan om invandring en klassfråga, de som tjänar lite eller lever på pension eller bidrag är också de som får konkurrera med invandrarna om välfärdspengarna/skattepengarna och vill inte se sina inbetalda skattekronor fördelas till någon annan.

De partier som är EUfientliga bildar nu troligen ”grupp” i EUparlamentet för att kunna göra sina röster hörda i denna gigantiska organisation. Om de skulle ingått i den liberala gruppen så hade de per automatik fått verka för att ge EU mer makt och inflytande! SD får ingå i UKIPs grupp, då de blev tvungna att hitta en sjunde partner pga EUs regler.

Sokrates menade att demokrati kan bara finnas i ett rum där alla människor kan se och höra varandra när de talar. På grund av mitt eget
EUmotstånd bojkottade jag valet.

Många uttalar sig nu om att det finns paralleller mellan nazismens framväxande innan andra världskriget och de främlingsfientliga partiernas. Kanske det stämmer, men jag anser inte att en sådan parallell löser problematiken.

Personligen anser jag att EU mer är det storTyskland som Hitler ville skapa, alltså en överstatlig myndighet för hela Europa och att kräva uträde ur unionen är av godo snarare än av ondo. Om man nu ska tala i termer av ont och gott. Många gör det och betraktar sig själva och sin egen uppfattning som god, alla andras ond.
Detta synsätt leder till pajkastning och är inte särskilt fruktbart.

Vi måste börja tala om problemen och försöka skapa en öppen diskussion.

Inte kalla varandra rasist så fort någon öppnar munnen för att försvara sina skattekronor.

Några som verkligen tagit som uppgift att försöka utreda frågan utanför åsiktskorridoren är forskarna Arnstberg & Sandelin med boken Invandring och mörkläggning en saklig rapport från en förryckt tid. Författarna är måna om att boken ska spridas och ger alla en möjlighet att gratis ladda ner boken som pdf från deras hemsida http://morklaggning.wordpress.com/specialutgava-ladda-ner-gratis/.

I boken talar man om invandringen belyst i många aspekter, genom statistik, undersökningar och berättelser. Författarna kräver att politikerna ska tala i klartext när det gäller invandringens socioekonomiska effekter. Uppfattningen att de som söker asyl i Sverige är människor på flykt på grund av politisk eller sexuell förföljelse i hemlandet, menar författarna är en felaktig bild, de som söker asyl är i 8 fall av 10 ekonomiska flyktingar, alltså människor som helt enkelt vill få bättre levnadsförhållanden. Ska Sverige få fortsätta vara ett land eller innebär det ett exkluderande som inte invandrare kan acceptera. Ska Sverige i stället vara ett allemansland?

Boken har dock inte tagits på allvar på grund av den hårt politiserande jargongen, där man slår hårt mot miljöpartiet och vänstern. Enligt färska siffror är ju journalistkåren miljöpartiets starkaste fäste, så det är ju lätt att förstå om boken inte lyfts fram i media.

Personligen skulle jag uppskatta om vissa av de frågor boken belyser kom upp på den annars så tabubelagda dagordningen för samhällsdebatten.

De frågor som rör invandringen och skolan ligger mig närmast om hjärtat och det är också dessa frågor som är mest akuta.

Berättelserna i boken om livet i skolan stämmer rätt bra med mina egna erfarenheter, tyvärr. De som får sköta integreringen sitter själva i skolbänken och borde få tid att ägna sig åt sina egna studier. Hur många analfabeter i tonårsåldern klarar svenska skolsystemet av att hantera inom budgeten?

Viktigt att säga är att jag är patriot och inte rasist.


I dagens DN, 1/6 2014, skriver Ossi Carp om att i Sandviken har kommunen studerat ekonomin för invandring och kommit fram till att kommunen tjänat en halv miljard på de ca 4500 invandrare som bor där under 2012.

Artikeln förtäljer inte vad som räknats eller hur man räknat. Åsiktsyttringarna på Flashback är inte sena att kommentera.

Skulle dock vara intressant att veta hur kommunens konsult räknat.
Sandviken är ett av de få samhällen i Sverige som har en industri som söker ingenjörer, det betyder att det finns jobb.
Om den halva miljarden är pengar från staten, EUbidrag etc framgår ju inte.
Lite  överdrivet att säga att Sverige inte skulle klara sig utan invandringen, men jag är inte förvånad,
DN följer ju mantrat att Sveriges befolkning är så gammal att vi inte kan klara oss utan invandrare.

/Eva Lindgren


 

9/12 2014

Detta postade min kompis på FaceBook efter att Magdalena Andersson, S, och Stefan Löfvén, S, gått ut i media och kallat SD med sina 900000 väljare för nyfascister:

En far blev arg när sonen sa ”Fascist!”
Han låste in sin pojke tills han lydde
och tog tillbaks och sa ”förlåt” till sist.
Far släppte därvid ut den tvångsinsydde.
Far hade visat att han var fascist.
Han visste inte vad fascist betydde.

Nu uppstår frågan: visste sonen det?
Han skällde nästan alla för fascister.
Ett ord, så där i största allmänhet,
för att beteckna icke-kommunister.
Ett namn på folk som han som pesten skydde.
Han visste inte vad fascist betydde.

Det som förbryllade vår gosse var
att auktoritära våldstendenser
var något nytt i bilden av hans far.
Kan då ett ord ha såna konsekvenser?
Han sa det bara för att pappa snacka
som en förbannad slipsprydd borgarbracka.

Nåväl: tänk nu om fadern blev fascist
när sonen detta ord begynte skria?
Tänk om ett skällsord, som sin mening mist
blir självuppfyllande som profetia!

Den slutsats man kan dra av detta lyder:
man måste veta vad ens ord betyder
Ur Tankar från roten av Tage Danielsson, 1977


Råd till ett nyfött barn

Innan du blir kapitalist
kommunist, monetarist
anarkist, marxist, fascist
terrorist, imperialist
socialist, syndikalist
eller rentav folkpartist
måste lilla du förstå
att så snart som du kan gå
bör du stultande gå med
i det världsparti för fred
som går före allting annat.
Alla -ismer där vi stannat
är sekunda, inte störst.
Freden måste komma först.
Gör den inte det, min vän,
kommer inget efter den.

Tage Danielsson

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.