Lasyr

Lasyr

ett begrepp som används både inom konstmåleri och snickerimåleri

Lasyr, eller lasur, är ett transparent färglager, främst av oljefärg eller akrylfärg, men även tempera, gouache och akvarell förekommer. Denna genomskinliga färg kan modifiera en torkad och kraftig undermålnings färg eller gråskala genom att läggas i ett genomskinligt lager över valda områden. En målning kan byggas upp i flera sådana lager. Det är en tidsödande metod, men den skänker en målning ett djup och en lyster som skulle vara svårt att få fram om färgerna blandades direkt i ett enda lager. En metod som passar ypperligt för temperamåleri. Temperan torkar på duken och kan då ta inte emot mer färgkropp. Om du vill ändra nyansen laserar du då ett tunt lager färg. Problemet med temperan är här att färgen ändras när den torknar: den ljusnar, och det gör det ibland svårt att avgöra valören på den lasyr som ska anbringas. Med lasyrer kan du också kombinera tempera och oljemåleri. Man startar då från den magrare temperan och adderar sedan oljefärg och låter temperan finns som en undermålning, ibland används en mellanfernissa för att temperan inte ska bli så sugande. Denna metod användes ofta på en tempera utförd i grisailleteknik. En temperamålning tål hur många lager av lasyr som helst, då färgen anbringas så tunt att lagren inte bygger upp någon struktur. Ett vibrato kan byggas med pointillistiska lager av färg.

Akvarellmålningen ska lysa som en ädelsten en diamant vars tunna genomskinliga färglager bildar en skälvande färglyster. Bruket av täckvitt inom akvarellmåleriet är dock vanligt förekommande hos både Zorn och Carl Larsson.

Grisaille, av franska gris, grå, måleri i gråtoner, som ibland antyder lågrelief. Måleriet är känt sedan 1300-talet, först som dekoration på handskrifter, senare på möbler, väggar och tak. Takmålningar i grisaille finns på Drottningholms slott, Sjöö slott och Skoklosters slott.

Undermålning är en måleriteknik där man innan man målar den färdiga målningen målar en underliggande bild vars syfte är att antingen skina igenom under en lasering eller bara fungera som referens för den överliggande målningen. En undermålning i gråtoner brukar kallas för grisaille. Förr var det även vanligt med en grön undermålning, en så kallad verdacchio. En undermålning i rött passar bra till ett landskapsmåleri, och en undermålning i gröna toner passar bra för porträttmåleri.

Klärobskyr , franska clair-obscur, efter italienska chiaroscuro, betecknar inom måleriet användningen av ljus och skugga i en målning, särskilt om färgerna är starkt kontrasterande. Caravaggio, Rembrandt och Georges de La Tour är kända för denna teknik, som var särskilt uppskattad under 1600-talet.

Fernissa, av franska vernis, lack, lasyr, av medeltidslatin veronix, är ett färglöst lack.

Fernissa används bland annat för en avslutande, genomskinlig övermålning till skydd för målning eller konsthantverksprodukt. Av det franska ordet för fernissa, vernis, har svenskan även fått termen vernissage, torr fernissa, öppningsdagen för en konstutställning. Temperamålningar ska inte förnissas.

Ur samma språkrot är det engelska namnet för fernissa bildat: varnish.

Fernissa används för långt mer än skydd för tavlor. Fernissning har stor betydelse för underhåll av utomhusmöbler, träbåtar med specialkvalitet båtfernissa. En speciell användning är som isolation och mekanisk stabilisering av lindningar i elektriska apparater, såsom motorer, transformatorer, etc. Många bruksföremål fernissas av estetiska skäl.

Tags: , , , , , , , ,

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.