Cancer, bluffdoktorn och Jimmy Carter

Cancergåtan närmare sin lösning?

Cancer som virus?

Den s.k. Bluffdoktorn Erik Enebys studier om cancer som en form av virus vilket sprids som en svamp eller via mögelsporer är lika de rön som 2008 års Nobelpristagare i medicin, Harald zur Hausens, ernått. Trots denna bekräftelse förlorade Erik Eneby sin läkarlegitimation 2015. Själv menar han att det kan bero på att läkemedelsbolagen vill hindra att man slutar använda deras cytostatika, vilket skulle bli effekten av en ändrad cancervård, med inriktning på antiinflammatorisk medicin.

Nu vill landstingen i Sverige att PD-1 hämmare används. 

Den 90 årige Jimmy Carter blir i december 2015 cancerfri efter behandling med PD1hämmare. Pd-1 hämmande medicin har gett långvarig effekt. Läs mer här

En ung flicka blev cancerfri genom en ändring av kosten och antiinflammtorisk behandling. Läs mer här 

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.