CIA ligger bakom främjandet av den abstrakta konsten!? eller VAD är Konst?

Bilden ”Fin du jour”, visas med tillåtelse av artisten, Diana Boulay. Abstrakt eller Föreställande Är det CIA som ligger bakom att alla ska hjärntvättas till att älska ickeföreställande konst? Detta kan man fundera på apropå nyheten om CIAs inblandning i olika konstprojekt världen över? Realismen är arbetarklassens lågstatusmärke och den abstrakta konsten överklassens? Varför är […]

Borgarnas kulturpolitik

Borgarnas kultursyn gör mig matt. Den okunskap med vilken man tillåts bedriva kulturpolitik är hårresande. Detta ständiga prat om skattefinansiering av konstnärer. Allt som har med konst och kultur att göra är att betrakta som hobbies enligt deras synsätt. Kan man inte försörja sig på det så är det en hobby! De har inte förstått […]

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.