Ett annorlunda tal

Våra verkliga fiender är inte de som lever i främmande avlägsna länder vilkas namn eller åsikter vi inte förstår; De verkliga fienderna är det system som väljer krig när det är lönsamt, gör oss arbetslösa när det är lönsamt, försäkringsbolag som förnekar oss hälsovård när det är lönsamt, banker som tar våra hem när det […]

Stulna tavlor

Krigens historia är också historien om stöld och häleri av konstföremål. Under Amerikas invasion av Irak länsade man de stora muséerna på konst. Det fanns  listor med förbeställda verk i London och New York. Direktören i Bagdads museum berättar om hur han med egna ögon såg de amerikanska soldaterna föra bort verk från muséet, men […]

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.