Muralmåleri

Sixtinska kapellets tak, målad av Michelangelo mellan 1508 och 1512, en av högrenässansens finaste konstverk               .  

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.