Drop some eggs

Äggen som kastades i Glanshammar köptes på Stortorget i Örebro en lördag förmiddag. Vi hade fått flera tips under veckan om var ambassadör Holland skulle befinna sig, men detta tips som kom från en musikant som skulle delta i musikunderhållningen vid representationen för Mr Holland verkade säkert. Vi skulle drop some eggs. En telefonkedja meddelade […]

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.