Hälsan tiger still

Överläkaren Mats Humble berättar om pågående forskning kring D-vitaminets många positiva hälsoeffekter. Föredraget hölls på Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, 2011-10-26. Glöm inte att äta kantareller, som innehåller D2. Du måste äta 200 g för att få det dagliga behovet. D3 finns i fet fisk och från solens strålar när de står i 45° vinkel mitt på […]

Spektralanalys

Spektralanalys Spektrogram med synliga formanter Spektralanalys är en metod för att undersöka ett spektrum*, den spektrala energifördelningen, det vill säga energifördelningen i frekvensplanet, hos en signal. Signalen målas i ett spektrogram. Spektralanalys kan används för olika typer av signaler, som t.ex. ljud och ljus (elektromagnetisk strålning). Inom akustiken och talteknologin kallas spektralanalysen, vanligen manuell, för […]

Lovibonds färgskala-den första colorimetern

Den första colorimetern gjordes för att mäta styrkan och kvalitén på öl. Skalan uppfanns av Joseph Williams Lovibond 1885. ”Grader Lovibond” eller ”° L” skalan är ett mått på färgen på ett ämne, vanligtvis öl, whisky eller socker-lösningar. Bestämningen av grader Lovibond sker genom att jämföra färgen på ämnet till en serie av bärnsten till […]

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.