Stulna tavlor

stulet3Krigens historia är också historien om stöld och häleri av konstföremål.

Under Amerikas invasion av Irak länsade man de stora muséerna på konst.
Det fanns  listor med förbeställda verk i London och New York.
Direktören i Bagdads museum berättar om hur han med egna ögon såg de
amerikanska soldaterna föra bort verk från muséet, men då han var helt obeväpnad inte kunde ingripa med rädsla för sitt eget liv.
Inte bara konstskatter på muséer blev stulna, arkeologiska utgrävningar blev också skövlade och jämnade med marken.
Det vara ingen slump att muséerna i Irak länsades. Läs mer om detta på http://wsws.org/en/articles/2003/04/loot-a19.html
Under andra världskriget lade nazisterna beslag på sk entarte kunst. Konst som inte passade regimen.

Himmlers skattgömma.

’Himmler’s hamsterhög’ – Konst funnen i  utkanten av Wewelsburg, Westfalen, Tyskland, där SS högkvarter också låg.

Vintern 1998 arrangerade USA:s utrikesdepartement en konferens där 44 länder skrev under de så kallade Washington-principerna,
om hur konst stulen under nazitiden ska återbördas till sina rättmätiga ägare.
I sommar följer EU:s ordförandeland Tjeckien upp konferensen.
Programmet är ännu inte offentligt, men helt säkert kommer många diskussioner att handla om Sverige.
På Moderna museet i Stockholm hänger nämligen tavlan ”Blumengarten” av Emil Nolde.
Tvisten om den är en segsliten historia som enligt kritiker svärtar Sveriges rykte.
Arvingar­na till den tysk-judiska affärsman som förlorade tavlan 1938 trodde att de snabbt skulle få gehör för sina anspråk när de började driva frågan 2003.
Sverige är ju en av de stater som skrivit under Washington-principerna. Arvingarna anser att tavlan villkorslöst ska lämnas till dem.
Vi har naturligtvis erbjudit museet att få tillbaka det belopp som betalades för tavlan på 60-talet, säger arvingarnas advokat David Rowland.
Museet har i stället bland annat föreslagit att Blumengarten av Emil Nolde, som är värd runt 30 miljoner kronor, ska säljas och att vins­ten delas mellan museet och arvingarna.
Eller att det formella ägandet skrivs över på arvingarna, på villkor att tavlan stannar i Stockholm.

Anne Webber, som är ordförande i Commission for Looted Art in Europe och ingår i den expertgrupp som arbetar med den tjeckiska konferensens program om konst stulen av nazisterna, anser att hanteringen av »Blumengarten« är anmärkningsvärd och svärtar Sveriges rykte.

– De som förnekar arvingar rätten till det som tillhör dem, ställer sig jämte de nazistiska plundrarna, säger hon.

Historikern Jiri Kuchar har hittat sju av Hitlers favorittavlor i ett tjeckiskt kloster.
En av målningarna visar striderna vid Stalingrad.

Elizabeth Taylor får behålla sin omstridda Van Gogh-tavla, säger en högre federal domstol i USA.
Tavlan har troligen stulits av nazister från en judisk familj. Filmstjärnan köpte den på auktion 1963.

http://varldenshistoria.se/nazister/hitlers-favoritmalningar-haengde-i-tjeckiskt-kloster

Läs mer om listor över konst som stulits under andra världskriget och som nu söks via internet:

http://www.nationalarchives.gov.uk/records/looted-art-1939-1961.htm

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.