Ett annorlunda tal

Våra verkliga fiender är inte de som lever i främmande avlägsna länder vilkas namn eller åsikter vi inte förstår; De verkliga fienderna är det system som väljer krig när det är lönsamt, gör oss arbetslösa när det är lönsamt, försäkringsbolag som förnekar oss hälsovård när det är lönsamt, banker som tar våra hem när det är lönsamt. Våra fiender är inte på hundratusentals mil avstånd. De är här precis framför oss.

Stöd krigsveteranerna på

http://www.ivaw.org/

besök också

www.antiwar.com

Our real enemies are not those living in a distant land whose names or policies we don’t understand; The real enemy is a system that wages war when it’s profitable, the CEOs who lay us off our jobs when it’s profitable, the Insurance Companies who deny us Health care when it’s profitable, the Banks who take away our homes when it’s profitable. Our enemies are not several hundred thousands away. They are right here in front of us
– Mike Prysner

Please Support the Veterans at:
http://www.ivaw.org/

Also visit
www.antiwar.com

 

Tags: , , , , , , ,

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.