Blanda färg


Att blanda färg, å då menar jag inte bara att blanda färgen i en burk så att den inte klimpar sig, jag menar blanda till en önskad färgton, i rätt valör och med rätt intensitet. Att blanda färg kan synas enkelt när man studerar en färgtonkrets på ett papper eller får ett exakt angivet recept via en pipett i Photoshop angett i skärmfärg eller i tryckfärg, RGB eller CMYK*. Se wikipedias webbfärger>>

Färgkarta

Färgkarta

I verklighetens måleri är det svårare. När du blandar olika pigment med varandra avslöjas pigmentets djupare liggande egenskaper.

Blandar du exempelvis strontiumgult med vitt avslöjas pigmentets enorma lyskraft som inte upphör vid en stor utblandning med vitt.

Samma sak med monastralblått som nästan är omöjlig att utrota om den en gång blandat sig med dina färger på paletten.

Olika umbror har olika inslag av grönt vilket avslöjas då du blandar med vitt, men även om du blandar med blått.
Eftersom de flesta ursprungliga pigment (neapelgult, strontiumgult, kadmiumgult osv) nu är utbytta mot mer ofarliga syntetiska pigment så har en del av den tjusningen försvunnit, men fortfarande är det ganska svårt och utmanande med färgblandning. Svårast är att behålla lyskraft hos en färg när den ligger i skugga.

Impressionisterna reducerade svårigheterna genom att förenkla sättet på vilket man återgav färger.

Dansare vid barren, av Degas

Dansare vid barren, av Degas

Varmt ljus gav kalla skuggor, och kallt ljus gav varma. Med en komplementärfärgverkan ökade man färgernas lyskraft i stället för att dämpa den.
Det behövde inte vara verklighetstroget, bara det fungerade på duken. Att hålla sin palett ren var viktigt och alla ”smutsiga” färger ratades.

Att hålla sig så nära originalfärgen, det rena pigmentet, den oblandade oljefärgen utan blandning för att få färgen att sjunga eftersträvades; komplementärfärgverkan.

Detta kan jämföras med Rembrandt van Rijn som använde färgen som samlats i penseltvätten, som bakgrund och skuggfärg.
Att lära sig blanda sina färger är också ett sätt att fördjupa sina kunskaper i sitt arbete med en målning.
Det finns många sätt. Det finns böcker med tips, men bästa sättet för att lära sig är genom att öva.

En spännade sida om färgernas egenskaper, på engelska, hittar du här.>>

Konstakademiens och Riksantikvarieämbetets genomgång av några färglådor, bl.a Georg von Rosens, från 1800-talet hittar du här.>>

På denna sida kan man enkelt blanda färger direkt på skärmen: http://trycolors.com/

En sida om en japansk butik som har alla pigment som du kan föreställa dig>>

colourblendingschemeaquablendAkrylblandningchart

 

 

 

 

 

 

 

 

CMYK är tryckfärgerna Cyan (Blå), Magenta (kallrött), Yellow (Gult) och Keycolour(Svart) i så kallad subtraktiv färgskala.

*CMYK och subtraktiv färgblandning används i blandning av färg som läggs på papper eller annan tryckmedia, det vill säga synliggörs genom reflekterat ljus, till skillnad från exempelvis datorskärmar som arbetar med emitterat ljus och enbart visar färger i RGB-modell, även om den bakomliggande bilden är skapad i CMYK-färgmodell. Europaskalan är en färgstandard för offsettryck enligt CMYK-systemet.

RGB är Rött, Grönt, Blått i den additiva färgskalan som är ljusfärg.

RGB och additiv färgblandning används i blandning av emitterat ljus, som i bildskärmar, katodstrålerör och strålkastarljus. En praktisk användning av additiv färgblandning är så kallade HTML-färger (”webbfärger”), där färgerna enligt RGB anges som ett hexadecimalt tal i stället för decimalt.

 

Tags: , , , , , , , , ,

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.