Blått. Himmelsfärgen. Hur ska vi kunna tolka en ljusfärg med pigment?

Cyanometer, c. 1789, an instrument that measures the blueness of a sky.

Cyanometer, ca 1789, ett instrument som mäter himlens blåhet. Ett tillkortakommande är ju att det är svårt att mäta ljusfärg med färgen på en målad yta.


Den blå färgens historia


Blå ockra

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.